Kezdőlap

Adatvédelmi szabályzat

A Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági, és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Arany J. u. 15. 3. lépcsőház, 3. em. 5., Cégjegyzékszám: 01-09-469866, Adószám: 12153095-2-41), ezúton kívánja rögzíteni az általa alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint politikáját, melyet önmagára nézve kötelező érvényűnek tart.

A szabályzat kialakításakor a személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során című 1998. évi VI. törvény figyelembe vételével történik.

Az oldalon történő regisztrálás során önkéntesen szolgáltatott személyes adatok rögzítésre kerülnek a Glósz és Társa Kft. adatbázisában. A regisztrálással, a regisztrálást végző személy hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésére az oldalt üzemeltető Glósz és Társa Kft. jogosult. Az Üzemeltető az általa nyújtott kielégítő szolgáltatás érdekében jogosult a személyes adatokat különös körültekintéssel továbbítani a vele szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmények részére.

Üzemeltető jogosult az adatokat a hitelképesség bevizsgálására, előkalkuláció, rövid tájékoztató készítésére, egyéb direkt marketing célra, hírlevelek küldésére felhasználni.

Üzemeltető köteles tájékoztatást adni a személyes adatok kezeléséről, céljáról, jogalapjáról, forrásáról, az adatfeldolgozó nevéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről.

A személyes adtok módosítása, törlése, vagy a hírlevél küldés lemondásának igénye az alábbi elérhetőségen kérhető:

Glósz és Társa Kft.
Telefon: 06 1 302-4443 • Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 15. 3. lépcsőház, 3. em. 4. • Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf.: 484
E-mail: glosz@glosz.hu

Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági, és Innovációs Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph. III. emelet 5. ajtó Telefon: (+36 1) 302 4443 E-mail: glosz@glosz.hu www.glosz.hu