Kezdőlap

Panaszkezelési szabályzat

A Glósz és Társa Kft., mint a PSZÁF által elismert többes ügynöki tevékenységet folytató társaság, az esetlegesen felmerülő panaszok kezelésére, a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján az alábbi lehetőségeket ajánlja fel:

A panaszügyintézéssel kapcsolatos elérhetőségeink:
Glósz és Társa Kft. • Telefon: 06 1 302-4443 • Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 15. 3. lépcsőház, 3. em. 4.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf.: 484 • E-mail: glosz@glosz.hu • Honlap: www.glosz.hu
Személyesen és telefonon, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, e-mailben folyamatosan rendelkezésére állunk.

Írásban történő panaszközlés (levél/E-mail):
A Glósz és Társa Kft. az írásban történő panaszra vonatkozó, indokolással ellátott válaszát a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a panaszt tevő részére.

Szóban történő panaszközlés (személyesen/telefonon):
A Glósz és Társa Kft. a szóbeli panaszokat a lehetőségekhez mérten azonnal megvizsgálja, és orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása, orvoslása nem lehetséges, Glósz és Társa Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy példányát a panaszra vonatkozó, indokolással ellátott válasszal együtt a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi a panaszt tevő részére.

Jogorvoslat:
Tájékoztatjuk, hogy az elutasított panaszok esetén a Magyar Nemzeti Banknál, mint felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy jogvita esetén bírósághoz fordulhat, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kérheti.

Magyar Nemzeti Bank (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ)
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-40-203-776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
Telefon: +361-489-9100
E-mail: pbt@mnb.hu

Glósz és Társa Kft.

Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági, és Innovációs Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph. III. emelet 5. ajtó Telefon: (+36 1) 302 4443 E-mail: glosz@glosz.hu www.glosz.hu